Pozemok – 9. októbra 2010

Posted on 17. októbra 2010

0Len pre uchovanie v pamäti som spravil zopár fotiek ako vyzeral náš pozemok pred začatím všetkých prác. O pozemok sme sa počas vlastníctva nestarali nakoľko susedíme len s pripravovanou cestou a dvomi, obdobne vyzerajúcimi pozemkami. Laicky som sa na pozemok pozeral ako vynikajúci rovný skoro štvorec. O to bolo väčšie moje prekvapenie po zameraní, že sa celkom dosť zvažuje. Na našom dome to robilo až 50 cm rozdielu medzi zadnou a prednou stenou. Nie je to problém, len to človeka prekvapí, keď si ako laik myslíte, že je to v rovine.

Pre istotu sme si dali robiť geologický prieskum. Geologický prieskum ukázal, že podložie je nevsiakavé ílovité. Do -40cm bola povrchová voda a potom už len samý íl.

Pre úplnosť sme si dali spraviť aj radónové meranie a tu sme boli naopak príjemne potešení. Radón na našom pozemku je ale minimálny.

Reklamy
Označené:
Posted in: Pozemok