06.07 – Krok dopredu, dva dozadu?

Posted on 6. júla 2011

0Po dlhom čase diskusií sa konečne na dome začalo reálne pracovať. V článku “Neriešiteľný problém ?” sme diskutovali o tom ako dosiahnuť dostatočnú svetlú výšku miestností. Nakoniec sme sa rozhodli pre tretiu  možnosť. Pre pripomenutie riešenie je nasledovné:

“zhodiť stropné latovanie, zhodiť parozábranu a tepelnú izoláciu (climatizer plus). Stropné latovanie by sa dalo medzi väzníky a parozábrana by bola medzi väzníkmi a samotný väzník by bol v parozábrane obalený. Takto by bolo síce viac spojov, ale spoje na celkom rozumnom mieste. Pre lepšiu ilustráciu pripájam obrázok. Červenou je znázornená parozábrana.”

Len čas ukáže, či naše rozhodnutie bolo správne a či stálo za tú námahu. Pri rozhodovaní sme postupovali pragmaticky, niečo sme si objednali, nebolo to dodané, tak chceme nápravu. Žiadne extra špekulácie.

Ako to teraz vyzerá na stavbe ? Približne tak ako tomu bolo na začiatku marca :( Časovo strata troch mesiacov.

Bolo zhodené stropné latovanie, zhodená parozábrana a climatizér bol natlacený do vriec pre opätovné použitie. Teraz chlapi obalujú jednotlivé väzníky parozábranou.

Čo som si všimol, budeme musieť skontrolovať všetky rozvody rekuperácie a vyčistiť výustia do prachu.

Keď sme odchádzali, poskytol nám párik holubov celkom pekný pohľad a trošku nás potešil. Holt ešte sme ďaleko od toho aby sme si my mohli náš dom užívať.

Reklamy
Posted in: Montáž domu