08.07 – Dve prekvapenia

Posted on 8. júla 2011

4Keďže sa na dome pracuje, nové výzvy a prekvapenia na seba nedali dlho čakať. Dnes to boli dve prekvapenia. Aby som bol spravodlivý, jedno prekvapenie bolo na dome, druhé bolo “logistické”.

Najskôr napíšem o tom “logistickom” prekvapení.

Už dlhšiu dobu diskutujeme s firmou pána Šabrana o tom, že by nám robili kanalizáciu, vodu a kúrenie. Začali sme s nimi diskutovať už pri stavbe základovej dosky a podľa ich poznámok sme menili kde bude hlavný prívod vody. Taktiež sme s nimi diskutovali o umiestnení kanalizačných vývodov, ako bude vedená voda, či je možné osadiť do danej miestnosti tie zriadovacie predmety, ktoré plánujeme atď.

Nakoľko ma táto stavba naučila, že si treba všetko overovať poprosil som ešte jednu firmu aby mi na základe tých istých podkladov, ktoré na nacenenie dostal aj pán Šabran, spravila cenovú ponuku na podlahovku, kúrenie vodu a kanalizáciu. Táto druhá firma, ale na dome nebola a nemala až toľko informácií o situácii. Dnes som si chcel na stavbe prejst s p. Šabranom cenovú ponuku tejto firmy a spýtať sa ho, čo zabudli naceniť. Dohoda znela, ráno si voláme a upresníme čas o koľkej sa stretávame na stavbe. O to bolo moje prekvapenie väčšie keď mi ráno volal a povedal, že nám robiť práce nebudú. Ostal som celkom prekvapený. Ako dôvod uviedli, že oni nemajú čas sa stretávať a musia robiť, aby si na seba zarobili. Prekvapivé v tejto fáze, nie?

Druhé prekvapenie bolo priamo na stavbe. Keď som prišiel a pozrel na “strop” tak sa mi latovanie a spôsob prichytenia parozábrany nepozdával. Spýtal som sa teda chlapov, ako plánujú samotnú parozábranu spájať. Samozrejme, že to čo povedali sa nezhodovalo s tým, ako sme boli dohodnutý.  (Pre pripomenutie dohodnuté bolo riešenie č.3 z článku “Neriešiteľný problém”.)

V skratke:

  • roštové drevo nie je nadpájané na väzníky kovovými L kami. Je to nadpojené kontra latou. Detail, o ktorom sme sa zaručene bavili nakoľko som trval na tom, aby na prichytenie cez Lka sa použili skrutky a pod skrutky penové podložky.
  • spoj medzi parozábranou nie je spájaný obojstranne lepiacou páskou, ale parozábrana, ktorou je obalený väzník je vyťiahnutá viac dohora a prehnutá v smere od väzníka. Následne je to zhora zalepené páskou.
Toto sú detaily, ktoré som si hneď všimol. Ako to bude komplet urobené neviem, nechám sa prekvapiť. Luďom od fachu asi viac povedia priložené fotografie.
Reklamy
Posted in: Montáž domu, Voda